پیام توسعه صبا

سرفصل

تور و پکیج

3 شب کوالا ، 3 شب لنگاوي / 4 شب والا ، 3 شب پنانگ
کوالالامپور پايتخت كشور مالزي است و در قلب ايالت سلانگور واقع شده است. اين شهر در دامنه هاي کوهستاني قرار گرفته و كوه همه اطراف آن به جز قسمت شرقي را فراگرفته است به همين دليل است به کوالالامپور و مناطق مجاور آن كلانگ به معني دره مي گويند. از طرفي به علت اسقرار اين شهر در محل تلاقي رودخانه هاي کلانگ و گمباک به آن پايتخت گل آلود نيز مي گويند.
در حال حاضر سريع ترين رشد فرم هاي صنعتي و اقتصادي در مالزي، متوجه کوالالامپور و مناطق شهري اطراف آن است.
با وجود انتقال پايتخت اداري و حكومتي مالزي به شهر پوتراجايا بشتر مراكز حكومتي وابسته به تجارت مانند بانک مرکزي مالزي ، شرکت هاي مالزي و کميسيون اوراق بهادار و همچنين بسياري سفارتخانه ها در شهر کوالالامپور باقي مانده است.
کوالالامپور مرکز اقتصادي و کسب و کار کشور مالزي است. در واقع مركزي براي امور مالي ، بيمه ، املاک ، رسانه ها و هنر در اين كشور است. توسعه زيرساخت در مناطق اطراف آن مانند فرودگاه بين المللي کوالالامپور و بندر كلانگ به تقويت اقتصادي اين شهر كمك بسزايي كرده است.