پیام توسعه صبا

سرفصل

تور و پکیج

تور هوايي شيراز
شيراز يکي از شهرهاي بزرگ ايران و مرکز استان فارس است.
شيراز در بخش مرکزي استان فارس، در منطقه کوهستاني زاگرس واقع شده و آب و هواي معتدلي دارد. اين شهر از سمت غرب به کوه کوه دراک، از سمت شمال به کوه‌هاي بمو، سبزپوشان، چهل‌مقام و باباکوهي (از رشته کوه‌هاي زاگرس) محدود شده‌است.
شيراز پس از تبريز و تهران سومين شهر ايران است که در ان نهاد شهرداري در آن تأسيس گرديد.
نام شيراز در کتاب‌ها و اسناد تاريخي، تحت نام‌هاي مختلفي نظير «تيرازيس»، «شيرازيس» و «شيراز» به ثبت رسيده‌است. محل اوليه اين شهر در محل قلعه ابونصر بوده‌است. شيراز در دوران بني‌اميه به محل فعلي منتقل مي‌شود و به بهاي نابودي اصطخر – پايتخت قديمي فارس – رونق مي‌گيرد. اين شهر در دوران صفاريان، بوييان و زنديان پايتخت ايران بوده‌است.
شيراز از ديرباز به واسطه مرکزيت نسبي‌اش در منطقه زاگرس جنوبي و واقع‌شدن در يک منطقه به نسبت حاصل‌خيز، محلي طبيعي براي مبادلات محلي کالا بين کشاورزان، يکجانشينان و عشاير بوده‌است. همچنين اين شهر در مسير راه‌هاي تجاري داخل ايران به بنادر جنوب مانند بندر بوشهر قرار گرفته‌است.
جهت هماهنگي و دريافت بهترين اطلاعات و قيمت با
تلفن: 70 71 51 77 - 021
تماس حاصل فرماييد.